Senin, 15 Oktober 2012

About Us


PT. AKU BISA, didirikan dengan semangat "Knowledge is Power" Pengetahuan adalah kekuatan. jika kita berfikir tanpa pengetahuan maka kemajuan dan peradaban dunia tidak akan terwujud. Untuk itu kami berusaha untuk memajukan dunia pendidikan terutama di negara tercinta Indonesia. untuk mewujudkan pendidikan yang bekualitas bagi pendidikan maka salah satu usaha kami adalah dengan menerbitkan buku-buku serta alat pendukung pendidikan yang BERKUALITAS untuk kebutuhan Siswa, Pendidik, Orang Tua serta para Pecinta khazanah ilmu pengetahuan.
buku-buku yang kami tebitkan berupa buku-buku seri Ensiklopedia, dengan meyajikan beragam disiplin ilmu pengetahuan seperti Biologi, Ekologi, Geografi, Fisika, Ekonomi, Sains serta berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang lain. kami menyajikannya dengan mendasar, lengkap, menarik, detail namun tidak membosankan serta mudah dipahami oleh pembaca. kami selalu yakin bahwa Indonesia akan menjadi negara yang maju jika kita mulai medidikan anak-anak penerus bangsa dengan bahan bacaan yang berkualitas dari PT. AKU BISA.

VISI
Menjadi perusahaan penerbit dan direct selling buku dan khazanah ilmu pengetahuan terkemuka di Indonesia.

MISI
Melakukan penerbitan dan distribusi buku serta khasanah ilmu pengetahuan, melalui  sosialisasi, training, pameran serta kerjasama dengan orientasi pencapaian prestasi, melalui distribusi ilmu pengetahuan, dengan budaya saling memahami, penuh keyakinan, selalu berinovasi, demi tercapainya kepuasan bagi semua pihak.
 
 
Achivement
Knowledge
Understanding
     Believe
     Innovative
     Satisfaction
     Action


2 komentar:

 1. ngàn viên, đây là toàn bộ tài sản của Luyện dược sư công hội sở hữu, nội tình như vậy tứ đại Nhân Tộc đều có chút động dung. Tứ đại Nhân Tộc như Trần gia, có một trăm viên cửu phẩm sơ giai đan dược lấy ra cũng rất là khó khăn, nhưng ở bên trong giới chỉ mới chỉ là đan dược mà thôi.

  Mà ở trong trữ vật giới chỉ này, Nhạc Thành thấy các loại linh dược không đếm được hết, hơn nữa còn có tinh tạp kim tệ ít nhất hơn ngàn ức, thu hoạch khổng lồ có thể không nói cũng biết.

  - Hỏa Lão, cho lão, đây đúng là chỗ tốt.

  Nhạc Thành đưadongtam
  mu moi ra hom nay
  tim phong tro
  http://nhatroso.com/
  nhạc sàn
  tổng đài tư vấn luật
  văn phòng luật hà nội
  tổng đài tư vấn luật
  thành lập công ty trọn gói
  http://we-cooking.com/
  chém gió
  trung tâm tiếng anh cho Hỏa Lão mười viên cửu phẩm sơ giai đan dược.

  - Ta cũng không khách khí.

  Hỏa Lão tiếp lấy đan dược trong tay Nhạc Thành, đối với Nhạc Thành lộ ra một tia cảm kích, mười viên cửu phẩm sơ giai đan dược, đây tuyệt đối là một phần lễ trọng. Đi theo bên cạnh Nhạc Thành, hắn cũng biết Nhạc Thành cho tới bây giờ chưa có coi hắn là ngoại nhân, hắn tự nhiên không cần khách khí.

  BalasHapus